Milieu, Samenleving en Behoorlijk Bestuur

Bij Amsted Industries handelen wij met de hoogste standaard van integriteit in alles wat we doen. Onze focus op milieuduurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en diversiteit, en corporate governance blijft de hoeksteen van ons succes.

Het belang van eigendom

Onze unieke ESOP – cultuur (Employee Ownership) zorgt voor een gevoel van trots bij al onze werknemers. Het ESOP biedt een pensioenspaarmiddel dat de kloof in vermogensongelijkheid voor onze Amerikaanse werknemers – eigenaars dicht, en stimuleert de betrokkenheid van onze werknemers – eigenaars bij onze stakeholders en onze gemeenschappen. Evenzo hanteren wij een autonome besluitvormingsstructuur in onze vier verschillende bedrijven. Al onze bedrijven worden in staat gesteld te handelen op een manier die hen succes brengt, waarbij onze kernwaarden van integriteit, respect voor mensen en sociale verantwoordelijkheid centraal staan.

Milieu

Wij hebben al meer dan 25 jaar een intern milieuprogr amma, waaronder een programma voor de beperking van chemische risico’s dat voor het eerst werd ontwikkeld in 2002. In 2022 hebben wij een programma gelanceerd om de uitstoot van broeikasgassen bij al onze activiteiten te meten, en wij willen toonaangevend blijven op het gebied van procesinnovatie om onze milieu – impact te minimaliseren. Bovendien sluiten wij aan bij de klant – en industrietrends in de richting van elektrificatie en duurzame producten. Wij investeren in nieuwe productontwikkeling die niet alle en de prestaties verbetert, maar ook de koolstofvoetafdruk van de eindgebruikers beperkt.

Samenleving

Onze bedrijfsmissie is het leveren van waarde aan onze klanten voor de verbetering van onze werknemers en hun gemeens chappen. Het begint met een focus op onze mensen, hun welzijn en hun loopbaanontwikkeling. Met ons RISE – leiderschapsprogramma, een op maat gemaakt, meerjarig leerprogramma voor leidinggevenden in samenwerking met de Booth School of Business van de Universi teit van Chicago, helpen wij het potentieel van onze werknemers te ontplooien door een sterk kader te bieden voor het bereiken van leiderschap in alle kerncompetenties. Wij bieden ook coöperatieve opleidingsprogramma’s aan werknemers en stageplaatsen aan t oekomstige werknemers om hen te helpen in hun loopbaanontwikkeling en hun kansen te vergroten.

Al onze bedrijven zijn betrokken bij de gemeenschappen waarin zij wonen en werken. Via de Amsted Industries Foundation en vrijwilligersprogramma’s zijn we in sta at onze gemeenschappen wereldwijd te ondersteunen en te mobiliseren.

Behoorlijk Bestuur

Amsted wordt geleid door een raad van bestuur met de brede ervaring die men vaak aantreft bij beursgenoteerde ondernemingen. Onze raad van bestuur maakt een afweging va n de belangen van de vele belanghebbenden van de onderneming, waaronder werknemers, topmanagers, klanten, leveranciers en de gemeenschap.

7
7 Onafhankelijke bestuurders
5 jaar
gemiddeld dienstverband
  • Formele bestuursco mités: Audit, bestuur, en bezoldiging en managementontwikkeling
  • Programma’s voor financiële en operationele controle, naleving en audit
  • Jaarlijkse gedragscodecertificering en – opleiding voor alle werknemers
  • Wereldwijde hulplijn voor naleving van regelgeving