EEO Compliance / Statements

EEO - verklaring

Amsted Industries biedt als werkgever gelijke kansen voor iedereen. Amsted Industries biedt gelijke kansen op werk (EEO) aan alle werknemers en sollicitanten zonder onderscheid naar ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, nationale afkomst, leeftijd, handicap, genetische informatie, burgerlijke staat, amnestie of status als gedekt veteraan in overeenstemming met de toepasselijk e federale, staats – en lokale wetten. Amsted voldoet aan de toepasselijke staats – en lokale wetgeving inzake non – discriminatie in werkgelegenheid op elke locatie waar het bedrijf vestigingen heeft. Dit beleid is van toepassing op alle arbeidsvoorwaarden, m et inbegrip van aanwerving, plaatsing, promotie, beëindiging, ontslag, terugroeping, overplaatsing, verlof, vergoeding en opleiding.

Validatie van tewerkstellingsinformatie

Wanneer werknemers van Amsted Industries in de Verenigde Staten in dienst worden g enomen, wordt hen gevraagd een drugsscreening, een lichamelijk onderzoek en een antecedentenonderzoek te ondergaan. Het antecedentenonderzoek omvat een verificatie van de arbeidsverhouding, een antecedentenonderzoek voor crimineel verleden en, indien relev ant, een verificatie dat de diploma’s van erkende instellingen afkomstig zijn en dat de beroepscertificaten geldig zijn. Bij het melden op het werk wordt gevraagd om een identiteitsbewijs en een wettelijke vergunning om te werken. Gebruik de links hieronde r om de PDF – brochures voor elk van de onderstaande artikelen te downloaden.

Downloads

Gebruik de links hieronder om de PDF – brochures voor elk van de onderstaande artikelen te downloaden.