Gemeenschappelijke waarden delen over industrieën en grenzen heen

Wij zijn trots op onze unieke bedrijfscultuur die is gegroeid uit onze mede – eigendomstructuur. Omdat onze vier bedrijven onafhankelijk van elkaar opereren, hebben ze hun eigen bedrijfscultuur, die wordt gevormd door hun eigen mensen, sectoren en gemeenschappen. Maar wij delen allemaal het gemeenschappelijke doel om deel uit te maken van Amsted Industries: toegewijd aan onze mensen, toegewijd aan onze klanten en toegewijd a an uitmuntendheid. Onze gedeelde waarden vormen het fundament, en onze individualiteit maakt ons sterker.

Werknemerseigendom

Amsted Industries is voor 100% in handen van werknemers en is het op drie na grootste ESOP – bedrijf (Employee Stock Ownership Plan) in de Verenigde Staten, volgens het National Center for Employee Ownership.

Duurzaamheid

Als wereldleider zet Amsted Industries zich in om haar activiteiten uit te voeren op een manier die verantwoord is voor het milieu en die i n overeenstemming is met die van een goede buur en burger.

Veiligheid

De veiligheid en gezondheid van onze werknemers en van degenen die onze vestigingen bezoeken, heeft altijd onze hoogste prioriteit.

Professionele ontwikkeling

Wij zijn zo sterk als de mensen die wij in dienst hebben. Wij investeren vanaf dag 1 in de ontwikkeling van onze medewerkers en bieden middelen, training en mogelijkheden om een carrière te ontwikkelen waarin passie en succes samen gaan.