Cooperative Education Program

Amsted’s Cooperative Education Program (“Co – op”) geeft studenten de mogelijkheid om academische programma’s te integreren met relevante werkervaring bij een Amsted bedrijf. De werksessies zijn bedoeld om de studenten voor te bereiden op leidinggevende functies in de organisatie door hen te laten kennismaken met verschillende productieproblemen, – functies en – processen.

Werkopdrachten

Tijdens elke werksessie krijgen co – ops p rojecten die normaal aan voltijdse werknemers zouden worden gedelegeerd. Tot de vorige opdrachten behoorde de lay – out en het ontwerp van fabrieken, product – en procesengineering, metallurgische bewerkingen en productiebeheer. Als onderdeel van hun werkerva ring kunnen co – ops worden gevraagd over te stappen naar een andere afdeling of een ander bedrijf om zo in contact te komen met andere aspecten van het bedrijf. Bij elke roulatie zal Amsted de co – op van tevoren informeren en helpen bij de noodzakelijke verh uizing.

Vereiste tijd

Co – op studenten zijn verplicht om minimaal drie sessies te werken, maar hebben de mogelijkheid om tot zeven sessies te werken. De werksessies vallen over het algemeen samen met de schoolperiodes en duren ongeveer 11 – 13 weken. Het co – op programma verschilt van een zomerstageprogramma in die zin dat werk – en schooltijd afwisselend in de loop van het kalenderjaar worden gepland.

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden

Co – ops ontvangen een concurrerend salaris dat in overeenstemming is met het academische niveau van de student op het moment dat de werksessie begint. Co – ops worden beschouwd als niet – vrijgestelde, bezoldigde werknemers en komen daarom in aanmerking voor uitbetaling van overuren. Naast salaris komen co – ops ook in aanmerking voor vele andere voordelen, waaronder:

  • Deelname aan het “Employee Stock Ownership Plan” en het 401K – plan
  • Dekking voor ziektekosten – en tandartsverzekering
  • Betaalde vakantie

Succes op lange termijn in de samenwerking

Gekwalificeerde co – assistenten worden na het afstuderen door Amsted geëvalueerd voor een fulltime baan na het afstuderen. Amsted profiteert van dit programma omdat deze afgestudeerde co – op’s ideale kandidaten zijn voor vacatures gezien hun brede opleiding en vertrouwdheid met de activiteiten van de vestiging. Afgestudeerde co – ops die een voltijdse functie bij Amsted accepteren, krijgen niet alleen een salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar behouden ook de ESOP – aandelen die zij als co – ops hebben opgebouwd. Bovendien kunnen zij hun diens tjaren als co – op meetellen voor de ESOP – en 401K – vereisten. CEO, Plant Manager, en Senior Product Engineer zijn slechts enkele van de functietitels die eerdere co – op studenten hebben bekleed.

In aanmerking komende studenten

  • Een GPA van minimaal 2,5 (3,0 o p een schaal van 5,0)
  • Voltooiing van het eerste jaar aan een geaccrediteerde vierjarige hogeschool of universiteit.
  • Sterke schriftelijke en verbale communicatievaardigheden.
  • Leiderscapaciteiten en interesse om “hands on” ervaring op te doen in productieprocessen.

Solliciteer vandaag

Gekwalificeerde studenten die geïnteresseerd zijn in het Co – op programma van Amsted kunnen contact opnemen met het stagecentrum van hun universiteit voor meer informatie over Amsted. Als Amsted niet gepland heeft om uw universiteit te bezoeken, kunt u uw cv naar de onderstaande link sturen.