Wij dragen bij aan een betere toekomst

Als wereldleider verbindt Amsted Industries zich ertoe haar activiteiten uit te voeren op een manier die verantwoord is voor het milieu en die in overeenstemming is met die van een goede buur en burger. De ervaring heeft ons geleerd dat het voor al onze belanghebbenden van essentieel belang is om goede rentmeesters van het milieu te zijn.

  • Formele bestuurscomités: Audit, bestuur, en bezoldiging en managementontwikkeling
  • Programma’s voor financiële en operationele controle, naleving en audit
  • Jaarlijkse gedragscodecertificering en – opleiding voor alle werknemers
  • Wereldwijde hulplijn voor naleving van regelgeving

Beperking van onze koolstofvoetafdruk

Wij streven waar mogelijk naa r het behoud van hulpbronnen en recycling in onze productie – en kantoorfaciliteiten wereldwijd. Elke liter brandstof die wij kunnen besparen, elk kilowattuur dat wij verminderen, en elk grammetje schroot dat wij kunnen recycleren, draagt bij tot het succes van onze duurzaamheidsstrategie. Al onze divisies blijven onze bedrijfstak leiden in procesinnovatie om onze impact op het milieu te beperken.

Schonere, efficiëntere producten maken

Al onze activiteiten zijn afgestemd op de klant – en industrietrends in d e richting van elektrificatie en duurzame producten. Wij investeren in nieuwe productontwikkeling die niet alleen de prestaties verbetert, maar ook de koolstofvoetafdruk van de eindgebruiker beperkt.

  • Onze voornaamste producten worden voortdurend geïnnovee rd om ze lichter en efficiënter te maken, met als gevolg een lager brandstofverbruik.
  • Wij investeren in de ontwikkeling van producten van een volgende generatie in elektrische mobiliteit, digitale technologieën en meer.