Een impact maken die verder gaat dan het zakelijk leven

Amsted Industries werknemers over de hele wereld dienen onze lokale gemeenschappen. Al onze bedrijven nemen deel aan programma’s voor de gemeenschap, zoals vrijwilligersprojecten, donatieacties, liefdadigheidsevenementen en meer. Toys for Tots, Boys & Girls Clubs, Habitat for Humanity en voedselbanken zijn slechts een kleine greep uit de organisaties waarmee wij hebben samengewerkt om van onze wereld een bete re plek voor iedereen te maken.

Amsted Foundation Matching Gift Programma

Met het Matching Gift Program gaat een deel van de middelen van de Amsted Foundation naar waardevolle organisaties die voor onze werknemers het belangrijkst zijn. Elke combinatie van giften aan in aanmerking komende organisaties op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, jeugd, cultuur en kunst zal door de Amsted Foundation dollar – voor – dollar worden verdubbeld, tot maximaal $5.000 per werknemer per jaar.

BAC: Just a Drop

D e beschikbaarheid van schoon water is van cruciaal belang voor de veilige werking van duurzame verdampingskoelingsapparatuur. BAC zet zich in om ervoor te zorgen dat schoon en veilig water wereldwijd beschikbaar is voor mensen, omdat dit essentieel is voor de menselijke ontwikkeling.

BAC is op Wereldwaterdag in maart 2018 een partnerschap aangegaan met Just a Drop om veilig water en sanitaire voorzieningen beschikbaar te stellen voor gemeenschappen wereldwijd. Sinds het begin van het partnerschap zijn duize nden mensen bereikt met toegang tot veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

Spirit of ConMet

Het Community Services Committee van ConMet werd opgericht om het bedrijf te helpen verder te kijken dan de bedrijfspraktijken naar een “Service to Ot hers” mentaliteit door het coördineren van lokaal vrijwilligerswerk en andere dienstverlenende mogelijkheden voor werknemers om aan deel te nemen. Het comité probeert projecten te vinden die bij onze mensen weerklank vinden en tot actie aanzetten, zoals he t redden van dieren, het verbeteren van het milieu, jeugdprogramma’s en het helpen van anderen met economische noden.

De werknemers van ConMet wordt gevraagd om per jaar 8 – 16 uur werktijd aan vrijwilligerswerk te besteden. Hoewel dit volledig vrijwillig i s, heeft ConMet gemerkt dat de inzet van haar werknemers de verwachtingen heeft overtroffen. ConMet erkent dit met een jaarlijkse “Spirit of ConMet” – prijs die wordt uitgereikt aan een uitmuntende werknemer die als vrijwilliger de “Service to Others” mental iteit belichaamt.